Visualització de contingut web

Fons Next Generation

 

Fons de recuperació en la Comunitat Valenciana

L'Estratègia Valenciana per a la Recuperació és un document de treball que recull una sèrie de projectes i mesures dissenyats per a donar resposta a la situació econòmica, social i sanitària que ha suposat la pandèmia de Covid-19 en la Comunitat Valenciana.

 

LLOCS DE DIRECCIÓ DE PROGRAMES PER A LA GESTIÓ DE FONS EUROPEUS (MRR)

 

PLANS DE MESURES ANTIFRAU

 

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  (Espanya)

El Pla de recuperació, transformació i resiliència és l'estratègia espanyola per a canalitzar els fons destinats per Europa a reparar els danys provocats per la crisi del COVID-19 i, a través de reformes i inversions, construir un futur més sostenible. Com accedir als fons:

  • Licitacions, subvencions i ajudesConvocatòries publicades pels ministeris, les empreses públiques estatals, les comunitats autònomes i els ajuntaments i altres entitats locals.

  • Manifestacions d'interés. Són consultes realitzades pels diferents ministeris per a analitzar possibles àmbits d'actuació.
  • Projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE). Són projectes de caràcter estratègic l'objectiu del qual és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons i reforçar aquells projectes que contribuïsquen al creixement econòmic, l'ocupació i la competitivitat de l'economia espanyola, mitjançant la col·laboració públic-privada i transversals a les diferents administracions.

 

FONS NEXT GENERATION. PLA DE RECUPERACIÓ PER A EUROPA (EU)

Són un instrument concebut per a impulsar la recuperació i la reconstrucció d'Europa després de la pandèmia provocada pel Covid -19.

La iniciativa Next Generation EU està composta pels següents programes:

  • Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR). El Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència és l'instrument central, per mitjà de préstecs i subvencions donarà suport a les reformes i inversions empreses pels països de la UE que ajudaran a aconseguir una Europa més ecològica, més digital i més resilient.
  • Altres programes. A més, Next Generació aportarà finançament addicional a programes ja existents: Fons de Transició Justa, Programa Invest EU, Resc EU, Desenvolupament Rural, Horitzó Europa.

 

 

Font:
Data d'actualització: setembre 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: març 2022
Fonament: DECRET LLEI 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (DOGV núm. 9062, de 15.04.2021); DECRET 121/2021, de 17 de setembre, del Consell, de determinació de retribucions de les direccions de programes vinculats al Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGV núm. 9180, de 23.09.2021); DECRET 161/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de creació i regulació dels òrgans de governança de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació i de la gestió dels fons Next Generation EU (DOGV núm. 9195, de 15.10.2021)