Visualització de contingut web

Índex de qualitat de les aigües de la Comunitat

L'índex de la qualitat de les aigües de la Comunitat, inclou l'aigua de rius, llacs, embassaments, masses de transició, masses d'aigua costanera i ports.

Nota: Les dades s'han obtingut de les diferents Confederacions Hidrogràfiques les demarcacions de les quals inclouen part del seu territori en la Comunitat Valenciana (Xúquer, Segura i Ebre), així com altres dades de la Direcció General de l'Aigua. Per tant, cal advertir que cadascun d'aquests organismes fa les actualitzacions segons períodes diferents, per la qual cosa no hi ha uniformitat en els resultats.

Consulte altres recursos d'informació sobre les aigües i les platges de la Comunitat Valenciana (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: òrgan competent en matèria de aigua i confederacions hidrogràfiques
Data d'actualització: febrer 2021 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: octubre 2016 
Fonament jurídic: art. 24.1.b) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022); art. 39.d) del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa614 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 63 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional. Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i Transparència Internacional Espanya (9 de desembre de 2015)