Visualització de contingut web

Estadístiques tributàries

Visor de dades de l'Agència Tributària Valenciana sobre ingressos de drets reconeguts i ingressos acumulats d'impostos directes, impostos indirectes, impostos mediambientals i joc. Dades disponibles des d'abril 2021. Consulta per tipus d'impost i província, i visualització en diferents formats: gràfics i taules. El visor també es pot consultar en el portal de l'ATV.

Estadístiques tributàries

Font: Agència Tributària Valenciana.
Data d'actualització: ---
Periodicitat: mensual
Data de creació en GVA Oberta: octubre 2021
Fonament jurídic: art. 56 de la LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 7432, de 29.12.2014).