Visualització de contingut web

Estadístiques de les resolucions d’accés a la informació pública

Ací pot consultar el seguiment de les resolucions de dret d'accés a la informació pública dirigides a departaments i organismes autònoms de la Generalitat i les remeses al procediment especial des de l'any 2016 fins a l'actualitat.

Les estadístiques es troben recollides per anys i per legislatura.

Seguiment de les sol·licituds i resolucions d'informació pública

Baixe les estadístiques de seguiment de les resolucions d'accés a la informació i resums estadístics 2016-2021 (format ODS) (04.03.2021). Consulte les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions emeses des de 2021 en aquesta página.

Dades estadístiques i gràfics de sol·licituds i resolucions d'informació pública

Quin perfil tenen les persones sol·licitants d'informació pública? Són persones jurídiques o físiques? Sol·liciten més informació els homes o les dones?

En quin idioma es presenten més sol·licituds? Quina és la província d'origen de les persones sol·licitants d'informació pública?

Baixe més informació estadística (format ODS) (31.12.2020).

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data de creació: setembre 2020
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: abril 2021
Fonament jurídic: art. 22 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 21 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i Transparència Internacional Espanya (2 de juliol de 2018)