Visualització de contingut web

Emergències

 

Riscos en la Comunitat Valenciana

Riscos

1·1·2 Emergències

S+EM - Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Normativa y planes

Inundacions

Inundacions

Consells a la població

Pla especial enfront del Risc d'Inundacions

(DOGV núm. 6265, de 12.05.2010)

Incendis forestals

Risc d'incendi forestal

Mesures preventives

Pla especial davant el Risc d'Incendis Forestals 

(DOGV núm. 3400, de 24.12.1998)

Emergències meteorològiques

Preemergències i emergències 

Vent / temporal marí  

Onada de calor

Onada de fred

Onades de calor i sequera

 

Onades de fred

Consells a la població

Sistema de vigilància de temperatures extremes 

(Sanitat ambiental)

Nevades

Temporal de neu

Consells a la població

Procediment d'Actuació davant del Risc de Nevades (PDF)

Riscos sísmics

Risc sísmic

Consells a la població

Pla especial davant del Risc Sísmic

(DOGV núm. 6512, de 03.05.2011)

Mercaderies perilloses

Mercaderies perilloses

Consells a la població

Pla especial davant del Risc d'Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril 

(DOGV núm. 6518, de 11.05.2011)

Risc químic

Risc químic

Consells a la població

 

Risc de contaminació marina

Risc de contaminació marina

--

Procediment d'Actuació davant del risc de contaminació marina accidental a la Comunitat Valenciana (Procediment y plànols comprimits .zip)

Procediment d'Actuació davant del risc de contaminació marina accidental a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 5524, de 31.05.2007)

Risc radiactiu

Risc radiactiu

Seguretat Radiológica

Pla especial davant el Risc Radiològic de la Comunitat Valenciana 

(DOGV núm. 7101, de 02.09.2013)

Espectacles pirotècnics

-----------------------

Espectacles pirotècnics

 

 

 

Protocol, normativa i guies

  • Decret 22/2017, de 24 de febrer, del Consell, pel qual es regula la gestió de la informació davant de situacions d'emergència o greu risc col·lectiu. (DOGV núm. 7990, de 01.03.2017)
  • Protocol d'actuació en situació d'emergència. Informe al Consell sobre els principis a seguir en la transmissió d'informació en situacions d'emergència i de la transparència en la seua gestió elaborat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (29.07.2015) (PDF)
  • Guies per a l'elaboració de Plans d'emergència municipals (Emergències 112)
  • Més legislacióEmergències 112S+EM

 

 

Font: òrgan competent en matèria de emergències
Data d'actualització: abril 2023 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: abril 2017
Fonament: art. 14.4 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)