Visualització de contingut web

Emergències

 

Font: òrgan competent en matèria de emergències
Data d'actualització: febrer 2020 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: abril 2017
Fonament: art. 14.4 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022)