Visualització de contingut web

Emergències

 

Font: òrgan competent en matèria de emergències
Data de creació: abril 2017
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data actualització: febrer 2020
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència