Visualització de contingut web

Emergències

 

Font: òrgan competent en matèria de emergències
Data d'actualització: febrer 2020 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: abril 2017
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència