Visualització de contingut web

Donacions COVID-19

La Generalitat ha rebut donacions realitzades per persones i empreses que han manifestat la seua voluntat de col·laborar en la lluita contra la pandèmia de la COVID-19. Per a una major transparència, traçabilitat i claredat, la Generalitat ha habilitat un compte únic i exclussiu per a les donacions relacionades amb aquesta enfermetat.

Fins el dia 3 de desembre de 2021 la Generalitat ha rebut 1.243.527,67 euros en donacions privades. Baixe la data i l'import de les aportacions realitzades en format reutilitzable (format ODS) (03.12.2021). Des d'aquesta data no hi ha hagut cap donació.

Pot col·laborar fent un donatiu per transferència bancària en el compte de la Generalitat Valenciana: IBAN ES03 2100 8681 5002 0009 0086

Les donacions d'equipament i subministraments relacionats amb la lluita contra la COVID-19 que tinguen la consideració de béns mobles es consideraran acceptades per la seua mera recepció per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Les donacions de béns immobles seran acceptades per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Els immobles podran destinar-se directament a la lluita contra la COVID-19 o alienar-se i aplicar el producte obtingut a aquesta finalitat.

Les quantitats obtingudes per aquestes vies queden afectades al finançament exclusiu de les despeses derivades de la crisi provocada per la COVID-19 i podran destinar-se a atendre despeses com ara equipaments i infraestructures sanitàries, material, subministraments, contractació de personal, investigació i qualsevol altre que puga contribuir a reforçar les capacitats de resposta a la crisi derivada d'aquesta enfermetat.

Respecte als beneficis fiscals i els efectes formals de les donacions consulte el  comunicat de l'Agència Tributària.

En l'adreça de correu electrònic pot resoldre dubtes i canalitzar adequadament les peticions: donacions.coronavirus@gva.es

D'altra banda, si té una empresa que pot contribuir amb solucions o capacitat per a la fabricació i subministre de productes relacionats amb l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 consulte la plataforma que promou l'IVACE, Institut de Competitivitat Empresarial i REDIT, Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana.

 

Font: departaments i sector públic instrumental de la Generalitat
Data d'actualització: novembre 2021
Periodicitat: - - -
Data de creació: maig 2020 
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència. Les donacions es regulen en l'article 4 del Decret Llei 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió econòmica financera per fer front a la crisi produïda per la COVID-19 (DOGV núm. 8794, de 21.04.2020) i els articles 39 i 43 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat. Indicador dgacovid4112 de l'índex de transparència en la gestió del COVID-19 en la Comunitat Valenciana de Dyntra