Visualització de contingut web

Declaracions Institucionals

Ací pot consultar les últimes declaracions institucionals del Consell. També pot utilitzar el cercador de declaracions institucionals fetes pel Consell des del 2006 introduint una paraula clau del títol o tema d'interés.

« Ves enrere

Declaració institucional per la igualtat salarial

Declaració institucional per la igualtat salarial

Órgan: Consell

Data: 22/02/2019
Localitat: ALACANT

Temes: Igualtat; Génere, salaris; retribucions ;


Text:

Declaració institucional per la igualtat salarial

En 2011 es va establir  a Espanya el dia 22 de febrer com al «dia de la igualtat salarial entre dones i homes», per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre esta greu discriminació de gènere.

Una lluita que reivindiquen entitats feministes, sindicats i especialment EVAP/BPW a través de la campanya Equal Pay, Equal Day, des de fa 10 anys, en favor de la no discriminació salarial i d'oportunitats de les dones en el mercat laboral. Una discriminació que persevera en la nostra societat i contra la que cal seguir lluitant des de tots els àmbits.

El Consell dintre de les seues competències en polítiques de promoció de l'ocupació, ha implementat diverses mesures per la lluita contra la discriminació laboral de les dones. En tots els programes de foment de la contractació (AVALEM) s'aplica de forma transversal la discriminació positiva. Així, les ajudes per a contractar una dona són del 100% i 20 punts percentuals més que a un home.

La Generalitat ha posat en marxa el segon Pla d'igualtat de la Funció Pública, així com l'augment dels permisos paternitat, i l'increment del nombre d'agents en la xarxa d'igualtat. Totes elles mesures que incideixen directament en la reducció de l'escletxa salarial.

A més, el Consell ha impulsat la Mesa per a la Igualtat Salarial i contra la feminització de la pobresa, integrada per representants de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com sindicats, patronal, entitats feministes i grups parlamentaris, amb la finalitat de definir línies estratègiques i mesures concretes per combatre la bretxa salarial, entre altres desigualtats.

Altra de les mesures fonamentals ha estat l'elaboració d'un estudi exhaustiu sobre la desigualtat i l'escletxa salarial i de gènere, que permetrà el disseny de les polítiques per a la lluita contra la bretxa salarial.

D'altra banda, no hem d'oblidar que l'escletxa salarial aborda només la part de la feina retribuïda, mentre que les tasques de reproducció, cura i sosteniment de la vida, continua recaient majoritàriament en les dones. Per aquesta raó, a més el Consell ha impulsat el primer congrés sobre corresponsabilitat i nous usos del temps, per tal d'afrontar esta part de l'ocupació que també recau sobre les dones. Així com les primeres jornades «Totes Fem Empresa», per aprofundir en les mancances i les mesures necessàries per posar fi a aquesta discriminació.

El Consell  considera fonamental seguir lluitant contra tots els tipus de discriminació que atempten contra els drets de les dones, per aquesta raó, en el Dia per la Igualtat Salarial, s'uneix a tots els actes que denuncien l'escletxa salarial i es compromet a continuar amb la lluita per a la seua eradicació.

 

Peu de pàgina

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: març 2019
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una declaració
Data d'actualització: d'acord amb l'última declaració publicada
Fonament: art. 37.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)