Visualització de contingut web

Declaracions Institucionals

Ací pot consultar les últimes declaracions institucionals del Consell. També pot utilitzar el cercador de declaracions institucionals fetes pel Consell des del 2006 introduint una paraula clau del títol o tema d'interés.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: març 2019
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: d'acord amb l'última declaració publicada
Fonament: art. 37.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

« Ves enrere

Declaració institucional amb ocasió del Dia mundial de la justícia social

Declaració institucional amb ocasió del Dia mundial de la justícia social

Órgan: Consell

Data: 21/02/2020
Localitat: ALACANT

Temes: Serveis socials, igualtat, justicia social ;


Text:

Declaració institucional amb ocasió del Dia mundial de la justícia social

Des de 2007, l'Assemblea General de Nacions Unides celebra el 20 de febrer el Dia Mundial de la Justícia Social. La resolució aprovada per l'ONU el 26 de novembre de 2007 reconeix la necessitat de continuar consolidant la labor de la comunitat internacional encaminada a erradicar la pobresa i promoure l'ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a totes les persones. Reconeix també que, per a sostindre el desenvolupament social i la justícia social, és necessari un creixement econòmic de base àmplia i sostingut, en el context del desenvolupament sostenible. I tots aquests compromisos, recorda que s'han de recolzar en sistemes econòmics basats en els principis de la justícia, l'equitat, la democràcia, la participació, la transparència, la rendició de comptes i la inclusió.

 

El Consell es veu íntimament identificat en el principis i accions polítiques del Dia Internacional de la justícia social. Una societat inclusiva es aquella en la qual qualsevol persona pot accedir a qualsevol espai, on els col.lectius o sectors de la societat que han estat discriminats durants massa anys, ara tenen drets. També la justícia social significa que l'accés als serveis socials, a una vivenda digna o a un treball digne, no siguen un privilegi. És per això que el Consell, basant-se en estos principis d'acció política, va ser pioner en Espanya, amb la Llei 3/2019 de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, en declarar els serveis socials universals i d'interès general, al mateix nivell que la sanitat o l'educació.

La Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana i la Llei 23/2018 de igualtat de les persones LGTBI atorga drets a col·lectius que han patit discriminació per raó de la seua identitat i avança cap a una societat on les llibertats fonamentals són respectades, indispensables per a la justícia social.

La Generalitat crearà l'Observatori del Treball Decent, que naix del diàleg social i amb l'objectiu de combatre l'economia submergida, la feminització de la pobresa i la precarietat laboral. També la reforma fiscal duta a terme en 2017 va fer que la fiscalitat en la Comunitat Valenciana siga més justa i armònica amb les possibilitats de cada persona per construïr una societat on el benestar estiga a l'abast de qualsevol.

 

Per tot això, el Consell s'adhereix als principis del Dia Internacional de la justícia social i es compromet a seguir desenvolupant polítiques que suposen l'erradicació de la pobresa, promoure l'ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a totes les persones. La futura llei d'accessibilitat universal, ja en fase de consulta prèvia, o la nova llei d'igualtat, seran dos pilars més per a que la justícia social siga una realitat al nostre territori.