Visualització de contingut web

Declaracions Institucionals

Ací pot consultar les últimes declaracions institucionals del Consell. També pot utilitzar el cercador de declaracions institucionals fetes pel Consell des del 2006 introduint una paraula clau del títol o tema d'interés.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: març 2019
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: d'acord amb l'última declaració publicada
Fonament: art. 37.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

« Ves enrere

Declaració institucional amb motiu del dia de la infància.

Declaració institucional amb motiu del dia de la infància.

Órgan: Consell

Data: 20/11/2020
Localitat: VALÈNCIA

Temes: infància; declaració institucional ;


Text:

Declaració institucional amb motiu del dia de la infància.

L'Assemblea General de l'ONU va recomanar ja en 1954 destinar un dia a fomentar la fraternitat entre els xiquets i les xiquetes del món, i promoure el seu benestar. Per això, Nacions Unides celebra anualment aquest Dia Internacional en honor a l'aprovació de la Declaració dels Drets del Xiquet en 1959 i a la Convenció sobre els Drets del Xiquet en 1989, el 20 de novembre. Aquest tractat forma part del nostre ordenament jurídic des de fa 30 anys i va entrar en vigor a Espanya el 5 de gener de 1991. En compliment d'aquest mandat, també la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de  drets i garanties de la Infància i adolescència en la seua disposició addicional segona promou la seua celebració.

El Dia Universal dels Xiquets i Xiquetes, se celebra tots els anys el 20 de novembre, amb l'objectiu de donar a conèixer els drets de la infància i també per a conscienciar les persones de la importància de treballar dia a dia pel seu benestar i desenvolupament.

La Convenció sobre els Drets del Xiquet és un tractat internacional que reconeix els drets humans dels xiquets i les xiquetes, definits com a persones menors de 18 anys. La Convenció estableix en forma de llei internacional que els estats parts han d'assegurar que tots els xiquets i xiquetes —sense cap mena de discriminació— es beneficien d'una sèrie de mesures especials de protecció i assistència; tinguen accés a serveis com l'educació i l'atenció de la salut; puguen desenvolupar plenament les seues personalitats, habilitats i talents; cresquen en un ambient de felicitat, amor i comprensió; i reben informació sobre la manera en què poden aconseguir els seus drets i participar en el procés d'una forma accessible i activa. Es tracta del tractat internacional més ratificat de la història.

Els xiquets i xiquetes són el col·lectiu més vulnerable i, per tant, el que més pateix les crisis i els problemes del món tal com es va recollir en el Pla d'Acció del Cim Mundial a favor de la Infància, el 30 de setembre de 1990: "No hi ha causa que meresca més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament dels xiquets i de les xiquetes, dels qui depenen la supervivència, l'estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de fet, de la civilització humana".

Enguany està sent especialment difícil i dur per a la infància i adolescència. L'experiència viscuda des del 14 de març de 2020, moment en el qual es va declarar l'estat d'alarma davant la crisi sanitària causada per la Covid-19, ha posat en relleu com mai abans, el paper crucial de la responsabilitat individual, motiu pel qual es va concedir l'Alta Distinció de la Generalitat al poble valencià per l‘entrega, el sacrifici i la responsabilitat el que està permetent salvar vides, famílies i ocupació. Entre les persones que van representar al poble valencià ho va fer una xiqueta, visibilitzant d'aquesta forma un col·lectiu que representa el 19% de la població.

 

La nostra Llei 26/2018 de drets i garanties de la Infància i adolescència posa de manifest que a més dels drets clàssics a l'educació, sanitat etc.:

Els xiquets i xiquetes són individus, ni propietat d'altres, ni persones a mitges

No són objecte de protecció, són subjectes de dret

No sols són el futur, són el present

Són ciutadania activa i de ple dret

El seu interès és superior fins i tot davant altres interessos legítims

La seua opinió ha de ser escoltada i presa en consideració en tots els assumptes que els afecten, tant individual com col·lectivament.

 

D'acord amb tot això, el Consell:

Se suma a la celebració del dia de la infància en la Comunitat Valenciana i reitera el seu compromís amb els drets de tots els xiquets, xiquetes i adolescents

Anuncia la seua intenció de desenvolupar mitjançant textos normatius, els diferents òrgans col·legiats de garantia dels drets i de la participació de la infància i adolescència, entre els quals es troba el Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana.

Es compromet a desenvolupar, amb la participació activa dels seus protagonistes, l'estratègia valenciana d'infància i adolescència com a instrument mitjançant el qual es planificaran, desenvoluparan i avaluaran les polítiques de la Generalitat per a fer efectius els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents.

Fa una crida a la societat valenciana per a que siga conscient, coneixedora i defensora dels drets de la infància i adolescència.