Visualització de contingut web

Recursos d'informació COVID-19

Selecció de recursos d'informació, elaborats per la Generalitat i altres administracions i entitats, per fer front a les conseqüències sociosanitàries de la pandèmia produïda per la COVID-19 (coronavirus SARS-CoV-2).

Últimes mesures i dades d'interés:

  • Ús de mascaretes

Fi de les mascaretes:

Deixen de ser obligatòries en el transport públic el 8 de febrer de 2023. Es manté l'ús obligatori en els establiments i serveis sanitaris i per a treballadors i visitants dels centres sociosanitaris.

Caldrà continuar portant màscara en farmàcies i centres sanitaris?

Sí. L'ús obligatori de les mascaretes es manté en centres i serveis sanitaris i en les oficines de farmàcia i farmacioles, així com en els centres sociosanitaris, per a les persones que treballen en ells i els visitants.

Quan deixarà de ser obligatòria la màscara en el transport públic?

La fi de les mascaretes en el transport públic va entrar en vigor el dimecres 8 de febrer de 2023.

És recomanable continuar usant la màscara on no és obligatòria?

S'aconsella l'ús de les mascaretes a les persones que presenten simptomatologia compatible amb una infecció respiratòria aguda i a les persones vulnerables. També en espais tancats i en esdeveniments multitudinaris, així com en l'entorn familiar i en reunions o celebracions privades, en funció de la vulnerabilitat dels participants.

Sanitat i salut pública

Què ha de fer si té símptomes o ha estat en contacte amb un cas positiu?

Mapes i dades sobre la COVID-19

Vacunació COVID-19

Mascaretes, guants i equips de protecció

Règim sancionador (DOGV núm. 9229 de 03.12.2021)

Proves per a detectar la COVID-19

COVID-19 informació general

Informació general

Estratègia nacional per a la COVID-19

Pla per a la transició cap a una nova normalitat

Empresa, ocupació i formació

Informació per a persones aturades i assalariades

Informació per a persones autònomes i empreses

Salut i seguretat en el treball

Teletreball

Formació

Mobilitat i circulació

Viatgers

Dades i informes

Dades obertes sobre la COVID-19

Enquestes

Informes i estudis

Informes IVIE sobre COVID-19 

Faules i notícies falses sobre la COVID-19

Telèfons d'interés

Sanitat i salut

Seguretat a internet

  • 017

Servei d'informació telefònic de la Generalitat

  • 012 – 96 386 60 00

Mesures de la GVA sobre COVID-19

Acords del Consell sobre COVID-19

President

Presidència

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Informació COVID-19

Font: departaments i sector públic instrumental de la Generalitat i altres
Data d'actualització: Febrer 2023
Periodicitat: segons la procedència de la informació
Data de creació: abril 2020 
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència