Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualitzaciódel text: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular FISABIO FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 22-10-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACOLLIT A LA LLEI DEL MECENATGE ENTRE LA FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA FUNDACIÓ DE PNEUMOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE D'INVESTIGACION 6.000,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM CONFRARIA DE PESCADORS - SAGUNTO 26-06-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA I LA CONFRARIA DE PESCADORS DE SAGUNT AMB LA FINALITAT DE COL·LABORAR AMB EL SECTOR PESQUER PER AL COMPLIMENT DELS SEUS FINS. 16.192,00
 • Medi Rural
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) FUNDACI? NOVATERRA 25-06-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I LA FUNDACIÓ NOVATERRA PER A COL·LABORAR EN EL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA D'AJUDA A L'EMANCIPACIÓ DE PERSONES JOVES AMB DIFICULTATS ESPECIALS “DESLLIGA EL TEU POTENCIAL” 50.000,00
Conveni singular INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE LES INDÚSTRIES DEL JOGUET, CONNEXES I AFINS (AIJU) 25-06-2021 CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE L'INSTITUT VALENCIA DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) I L’ASSOCIACIO D'INVESTIGACIO DE LES INDUSTRIES DEL JOGUET, CONNEXES I AFINS (AIJU) PER A POTENCIAR L'ACTIVITAT I LA CAPACITAT D’AIJU PER A DESENVOLUPAR EXCEL·LENCIA EN MATERIA D'I+D INDEPENDENT, DIFONDRE ELS RESULTATS DE LES INVESTIGACIONS REALITZADES I FACILITAR I IMPULSAR LA TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENT A LES EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 2.002.400,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA ASSOCIACIÓ VÍCTIMES DEL TERRORISME 22-06-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I L'ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES DEL TERRORISME, PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A AJUDA A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME EN LA COMUNITAT VALENCIANA 20.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOP. I QUALITA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 22-06-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA, I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER AL FUNCIONAMENT DE LA CÀTEDRA DE GOVERN OBERT, PARTICIPACIÓ I DADES OBERTES, EN MATÈRIA ESPECÍFICA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DURANT L'EXERCICI 2021. 35.000,00
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA FUNDACIÓ PROFESSOR MANUEL BROSETA 22-06-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I LA FUNDACIÓ PROFESSOR MANUEL BROSETA, PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A AJUDA A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME EN LA COMUNITAT VALENCIANA 20.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA ASSOCIACIO 11-M AFECTATS DEL TERRORISME 22-06-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I L'ASSOCIACIÓ 11-M AFECTATS DEL TERRORISME, PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A AJUDA A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME EN LA COMUNITAT VALENCIANA 20.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA COL.LECTIU DE VÍCTIMES DEL TERRORISME (COVITE) 22-06-2021 ONVENIO DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I EL COL·LECTIU DE VÍCTIMES DEL TERRORISME, COVITE, PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A AJUDA A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 20.000,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA ASSOCIACIÓ VÍCTIMES DEL TERRORISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 22-06-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I L'ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES DEL TERRORISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A AJUDA A LES VÍCTIMES DEL TERRORISME EN LA COMUNITAT VALENCIANA 20.000,00
 • Legislació i justícia