Visualització de contingut web

Cercador de convenis signats per la Generalitat

Accés als convenis signats per la Generalitat des de l'any 2014. En l'àmbit de la Generalitat s'entén per conveni tot acord de voluntats subscrit per la Generalitat amb altres persones físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada per al desenvolupament i compliment d'una finalitat d'interés públic. El conveni no podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes.

+ Fonament jurídic

La tramitació i formalització dels convenis que subscriga la Generalitat i el funcionament del Registre de Convenis estan regulats en el Decret 176/2014 (DOCV 7379 de 13.10.2014).

Segons el decret els objectius són:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

Cercador de convenis - 2ª part

Aquest cercador facilita l'accés al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBL. I MOVILIT AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, ADIF-ALTA VELOCIDAD CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I ADIF ALTA VELOCITAT PER A L'EXECUCIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES DEL “CANAL D'ACCÉS. FASE 3. INTEGRACIÓ DEL FERROCARRIL A LA CIUTAT DE VALÈNCIA” LA SEUA DIRECCIÓ I ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES 531.689.000,00
 • Urbanisme i infraestructures
Addenda PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT AJUNTAMENT D'ELDA 30-12-2022 ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA, I L'AJUNTAMENT D'ELDA, PEL QUAL ES REGULA I INSTRUMENTALITZA LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL JARDÍ DE LA MÚSICA A ELDA, SUBSCRIT L'11 DE NOVEMBRE DE 2021. 0,00
 • Urbanisme i infraestructures
Addenda PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT AJUNTAMENT D'IBI 30-12-2022 ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA, I L'AJUNTAMENT D'IBI, PEL QUAL ES REGULA I INSTRUMENTALITZA LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER AL PROJECTE MUSEÍSTIC DELS REIS MAGS EN IBI, SUBSCRIT EL 4 DE NOVEMBRE DE 2021. 0,00
 • Urbanisme i infraestructures
Conveni singular CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBL. I MOVILIT AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ 26-07-2022 CONSTRUCCIÓ DEL PONT DE CONNEXIÓ ENTRE ELS POLÍGONS INDUSTRIALS LA MESQUITA I BELCAIRE DE LA VALL D' UIXÒ 1.410.000,00
 • Urbanisme i infraestructures
Conveni marc CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBL. I MOVILIT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV) 13-06-2022 CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT, I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PER A LA CREACIÓ DE LA CÀTEDRA URBANISME I GÈNERE. 0,00
 • Urbanisme i infraestructures
Conveni singular CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBL. I MOVILIT FUNDACIÓ INSTITUT VALENCIÀ DE L'EDIFICACIÓ 20-05-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT, I LA FUNDACIÓ INSTITUT VALENCIÀ DEL'EDIFICACIÓ PER AL FINANÇAMENT D'ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ EN MATÈRIA D'URBANISME 50.000,00
 • Urbanisme i infraestructures
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT AJUNTAMENT D'ELDA 11-11-2021 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA, I L‘AJUNTAMENT D’ELDA, PEL QUAL ES REGULA I INSTRUMENTALITZA LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL JARDÍ DE LA MÚSICA A ELDA. 350.000,00
 • Urbanisme i infraestructures
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT AJUNTAMENT D'IBI 04-11-2021 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA, I L‘AJUNTAMENT D’IBI PEL QUAL ES REGULA I INSTRUMENTALITZA LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER AL PROJECTE MUSEÍSTIC DELS REIS MAGS A IBI 280.000,00
 • Urbanisme i infraestructures
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT AJUNTAMENT ALCOI 04-11-2021 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA, I L‘AJUNTAMENT D’ALCOI, PEL QUAL ES REGULA I INSTRUMENTALITZA LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER AL CENTRE DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DE L’INTERIOR PER AL DISTRICTE DIGITAL D’ALCOI, INTEGRAT DINS DEL COMPLET “L’ILLA DE RODES”. 2.600.000,00
 • Urbanisme i infraestructures
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ALMASSORA 03-11-2021 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA, I L‘AJUNTAMENT D’ALMASSORA, PEL QUAL ES REGULA I INSTRUMENTALITZA LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER A L’ADEQUACIÓ D’UNA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL A ALMASSORA. 300.000,00
 • Urbanisme i infraestructures
Mostrant 1 - 10 de 170 resultats
de 17

Peu de pàgina

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització del text: març 2018
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014
Fonament jurídic: art. 21.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional