Visualització de contingut web

Contractes directius del sector públic instrumental

Les persones que exercisquen càrrecs directius en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat, com a presidents, directors generals, directors gerents, consellers delegats i altres funcions executives similars, així com qualsevol persona que haja subscrit un contracte laboral especial d'alta direcció tenen, segons la legislació vigent en matèria de transparència i bon govern, les mateixes obligacions que els alts càrrecs de la Generalitat.

 

Font: DOGV i unitats de transparència
Data d'actualització: desembre 2021 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: febrer 2020 
Fonament: art. 25 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)