activitats formatives transparència

Webinar dades obertes als ajuntaments: transparència, protecció de dades i obertura de la informació. Observatori de Transparència i Dades Obertes. Universitat Politècnica de València

Webinar dades obertes als ajuntaments: transparència, protecció de dades i obertura de la informació. Observatori de Transparència i Dades Obertes. Universitat Politècnica de València

El webinar analitza des d'una perspectiva teoricopràctica la interrelació entre 3 matèries fonamentals del panorama administratiu actual: la transparència, les dades obertes i la protecció de dades de caràcter personal. S'analitzaran les tècniques i conceptes bàsics i fonamentals de les citades matèries i el seu marc normatiu i regulador, tot això combinat amb exercicis pràctics que ajudaran a comprendre l'abast, la importància i l'impacte de la transparència, les dades obertes i la protecció de dades de caràcter personal en les nostres relacions amb el Sector Públic.

Programa:

Bloc I. Transparència i protecció de dades.

Transparència i protecció de dades de caràcter personal.

El nou marc normatiu legal europeu i nacional.

Prof. Rubén Martínez Gutiérrez.

Sessió 1: Règim jurídic de la transparència.

  • Introducció. Els principis de transparència i publicitat.
  • Marc normatiu estatal i autonòmic.
  • Publicitat i transparència activa en webs i seus electròniques.
  • El dret subjectiu d'accés a la informació. Procediment.
  • El Consell de Transparència de la AGE i el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana. Presentació de reclamacions.
  • Casos pràctics (Els supòsits pràctics podran resoldre's després de la 2a sessió d'aquest bloc).

Sessió 2: Protecció de dades de caràcter personal.

I. Marc normatiu General. Àmbit d'aplicació i definicions.

  1. Reglament General Protecció Dades 2016/679/UE.
  2. La Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

II. La qualitat de les dades, la informació de recollida i els nous drets de les persones en matèria de PDCP (ARCO).

III. Principis de consentiment, finalitat, lleialtat de tractament.

IV. Supòsits pràctics PDCP.

Bloc II. Open data.

Introducció a les dades obertes i oportunitats en la reutilització de la informació del sector públic.

Prof. José N. Mazón.


1. Concepte de dades obertes.


1.1.       Big data i dades obertes.
1.2.       Dades obertes vs Transparència.
1.3.       Portals de dades obertes.
1.4.       Llicències.
1.5.       La web de les dades.

2. Publicació de dades obertes.

2.1.       Concepte de qualitat de dades.
2.2.       Model de qualitat de 5 estreles.
2.3.       Formats de dades.
2.4.       Guia d'obertura de dades del projecte Aporta.
2.5.       Guia d'obertura de dades de la FEMP.

3. Reutilització de la informació del sector públic.

3.1.       ¿Què és RISP?.
3.2.       Marc legal del RISP.
3.3.       Exemples de RISP.

4. Ecosistemes de dades obertes.

4.1.       Plataformes de publicació de dades obertes.
4.2.       Models de negoci basats en dades obertes.
4.3.       Exemples d'iniciatives de dades obertes.
4.4.       Dades obertes sectorials (econòmics, turisme, educació, etc).
4.5.       Plans RISP.

5. Supòsits pràctics.

 

Horari: de 9.00 a 14.00 h.
 

 

Setmana de l'Administració Oberta 2018