activitats formatives transparència

Seminari "El foment de la cultura de la transparència com deure jurídic" - FCJE i Universitat Jaume I

Seminari "El foment de la cultura de la transparència com deure jurídic" - FCJE i Universitat Jaume I

Seminari "El foment de la cultura de la transparència com deure jurídic" - FCJE i Universitat Jaume I

Departament de Dret Públic. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques - Universitat Jaume I (UJI), Castelló. Càtedra Transparència Pública (UJI)

 
 

Transcorreguda una dècada des de la promulgació de la primera legislació bàsica en matèria de transparència a Espanya, són múltiples les conseqüències i anàlisis esdevingudes. Des d'un inici s'està confrontant amb la dificultat inherent de transformar la cultura administrativa del silenci i el secret, fortament arrelada al nostre país.

 
Des d'eixe punt de vista, l'objecte d'este seminari es concentra a il·lustrar les relacions entre Dret i cultura administrativa, i així dotar d'un marc analític els problemes que en la pràctica genera la implementació de les lleis de transparència, mentres promotores d'un profund canvi en la tradició jurídica i administrativa espanyola.
 
Finalment s'informarà dels avanços que en eixe sentit s'han generat des de la més recent legislació valenciana.

 

Modalitat: Presencial

Impartix: Sara Sistero Ródenas

Setmana de l'Administració Oberta 2018