Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

EQUÀLITAT, PARTICIPACIÓ I IGUALTAT S.L.

 • NIF: B16687733
 • Data d'alta del registre: 25/09/2023
 • Número de registre: 765
 • Adreça física: CL VIRGEN DE LA CABEZA 42 12 46014 València
 • Correu electrònic: info@equalitat.es
 • Categoria: Serveis de consultoria i assessorament
 • Subcategoria: Consultories professionals
 • Àmbit d'actuació: Societat de responsabilitat limitada
 • Àmbits d'interès:
  • Agricultura, ramaderia, pesca
  • Empresa i competència
  • Cultura
  • Participació i ciutadania
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Inclusió i benestar social
  • Transparència, informació i comunicació
  • Medi ambient
  • Joventut
  • Familia, infància i majors
  • Turisme
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació

CLIENT: Organització o entitat per a la qual el grup d'interés de Categoria I “Serveis de consultaria i assessorament” realitza l'activitat d'influència.

Nom NIF
ASOCIACIÓN CULTURAL EL CAMINO DEL SANTO GRIAL G97195713
ASOCIACIÓN ALZHEIMER DE FAMILIARES/AMIGOS DE TORREVIEJA (AFA TORREVIEJA) G53833638
HIPOGES IBERIA SLU B85610228
IBIAE - ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE IBI Y COMARCA G03875382
 • Pressupost anual: 2000000
 • Data d'aprovació: 05/01/2023
 • Volum de negoci imputable: 0-99.999€
 • Import global: 25000
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Contractes Altres fonts de finançament públic 10000
Contractes Altres fonts de finançament públic 10000
Contractes Altres fonts de finançament públic 10000
Contractes Altres fonts de finançament públic 10000
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 1500
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 1500
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 1500
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 1500
05-10-2023 11:10: Reunión con la empresa EQUALITAT

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • EQUÀLITAT, PARTICIPACIÓ I IGUALTAT S.L.
 • Matèria: Reunión sobre recursos que la empresa puede ofrecer en materia de Transparencia y Participación.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSÉ SALVADOR TÁRREGA CERVERA
  • Càrrec: DG de Transparència i Participació
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
EQUALITAT, PARTICIPACIO I IGUALTAT SOCIEDAD LIMITADA Representante legal 775
Registre 446 de 1191