Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

URBASER S A

 • NIF: A79524054
 • Data d'alta del registre: 25/09/2023
 • Número de registre: 764
 • Adreça física: CL HORMIGUERAS 171 28031 Madrid
 • Correu electrònic: notificaciones@urbaser.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat anònima
 • Àmbits d'interès:
  • Medi ambient
 • Pressupost anual: 1000000
 • Data d'aprovació: 31/12/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 8700
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 5014272
02-10-2023 09:10: URBASER

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • URBASER S A
 • Matèria: Presentación de los representantes de la Mercantil y exposición de su modelo de negocio
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
URBASER. S.A.U. DIRECCION GENERAL 774
Registre 455 de 1206