Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

ASOCIACIÓN AGUAS MINERALES DE ESPAÑA (ANEABE)

 • NIF: G28602126
 • Data d'alta del registre: 21/09/2023
 • Número de registre: 750
 • Adreça física: CL SERRANO 76 28006 Madrid
 • Correu electrònic: aneabe@aneabe.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Agricultura, ramaderia, pesca
  • Administració i serveis públics
  • Comerç i consum
  • Medi ambient
  • Salut
 • Pressupost anual: 1011000
 • Data d'aprovació: 27/02/2024
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 41479
29-09-2023 12:09: Aguas Minerales de España

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ASOCIACIÓN AGUAS MINERALES DE ESPAÑA (ANEABE)
 • Matèria: Presentación de la empresa al nuevo Director General y exposición de la problemática de los residuos de envases
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
ASOC NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUAS DE BEBIDA ENVASADAS SECRETARIA GENERAL 760
Registre 537 de 1272