Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

Asociación de desguaces de la Comunitat Valenciana (ADECOVA)

 • NIF: G96334347
 • Data d'alta del registre: 19/09/2023
 • Número de registre: 746
 • Adreça física: PS Alameda 63 15 46023 València
 • Correu electrònic: info@adecova.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Associacions comercials i empresarials
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Empresa i competència
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Comerç i consum
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
 • Pressupost anual: 42454
 • Data d'aprovació: 23/11/2023
 • Volum de negoci imputable: 0-99.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
22-09-2023 10:09: Asociación de Desguaces de la C. Valenciana ADECOVA

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • Asociación de desguaces de la Comunitat Valenciana (ADECOVA)
 • Matèria: felicitación de la Asociación de Desguaces de la C. Valenciana por su nombramiento como Director General y trasladar las iniciativas del sector
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Subdirector o equivalent
 • Càrrec: Subdirector o equivalent

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
ANRUBIA GANDIA, PEDRO JAVIER Dirección Técnica 756
Registre 542 de 1272