Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

PIKOLIN, S.L.

 • NIF: B50032200
 • Data d'alta del registre: 13/09/2023
 • Número de registre: 734
 • Adreça física: RD DEL FERROCARRIL (PLAZA) 24 50194 Zaragoza
 • Correu electrònic: enrique.ocejo@pikolin.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat de responsabilitat limitada
 • Àmbits d'interès:
  • Comerç i consum
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
 • Pressupost anual: 225000000
 • Data d'aprovació: 01/01/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
19-09-2023 09:09: sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor para colchones

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • PIKOLIN, S.L.
 • Matèria: felicitar por su nombramiento al Director General y debatir sobre la responsabilidad ampliada del productor para los colchones
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Subdirector o equivalent

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
PIKOLIN S.L. DIRECTOR DE SERVICIOS JURÍDICOS 743
Registre 487 de 1206