Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

SINTESIS Y ACCION SL

 • NIF: B97797468
 • Data d'alta del registre: 13/09/2023
 • Número de registre: 732
 • Adreça física: CL 221 33 46182 Paterna
 • Correu electrònic: javi@sintesis.eco
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat de responsabilitat limitada
 • Àmbits d'interès:
  • Agricultura, ramaderia, pesca
  • Empresa i competència
  • Cultura
  • Educació i formació
  • Participació i ciutadania
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Inclusió i benestar social
  • Transparència, informació i comunicació
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
  • Joventut
  • Turisme
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 1400000
 • Data d'aprovació: 31/03/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
18-09-2023 09:09: Síntesis, Presentación proyecto.

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • SINTESIS Y ACCION SL
 • Matèria: presentación del modelo de negocio de la mercantil
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Altres

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
SINTESIS Y ACCION SL DIRECTOR GERENT 741
Registre 489 de 1206