Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SAU

 • NIF: A60885316
 • Data d'alta del registre: 12/09/2023
 • Número de registre: 730
 • Adreça física: CR N-III MADRID-VALENCIA KM.307 307 46360 Buñol
 • Correu electrònic: fernando.moya@cimsacementos.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat anònima
 • Àmbits d'interès:
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
 • Pressupost anual: 161430659
 • Data d'aprovació: 09/01/2024
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
19-09-2023 12:09: reunión representantes de CIMSA

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SAU
 • Matèria: en la reunión se dieron a conocer los representantes de CIMSA y felicitan al Director General por su reciente nombramiento
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Cap de servei o equivalent
 • Càrrec: Subdirector o equivalent
 • Càrrec: Subdirector o equivalent

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SA APODERADO 738
Registre 491 de 1206