Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.

 • NIF: A28541639
 • Data d'alta del registre: 12/09/2023
 • Número de registre: 729
 • Adreça física: CL FEDERICO SALMON 13 28016 Madrid
 • Correu electrònic: notifica@fcc.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat anònima
 • Àmbits d'interès:
  • Medi ambient
 • Pressupost anual: 1000000
 • Data d'aprovació: 31/12/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 230907
15-09-2023 12:09: Reunión con el grupo FCC Medio Ambiente

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.
 • Matèria: Primera toma de contacto con la secretaria Autonómica y la dirección general de Calidad y Educación Ambiental y presentación de su proyecto en el área de Medio Ambiente
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • FRANCISCO JAVIER SENDRA MENGUAL
  • Càrrec: SA de Medi Ambient i Territori
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
FCC MEDIO AMBIENTE SA Director Delegación Alicante FCC M.A. 737
Registre 490 de 1206