Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

TEXLIMCA, S.A.

 • NIF: A46066700
 • Data d'alta del registre: 11/09/2023
 • Número de registre: 727
 • Adreça física: CL PARTIDA DE MATERNA 16 46600 Alzira
 • Correu electrònic: TEXLIMCA@TEXLIMCA.COM
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat anònima
 • Àmbits d'interès:
  • Empresa i competència
  • Medi ambient
 • Pressupost anual: 4500000
 • Data d'aprovació: 07/12/2022
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 19998
14-09-2023 09:09: Presentación proyecto reciclaje textil

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • TEXLIMCA, S.A.
 • Matèria: por parte de los representantes de Texlimca, se exponen los problemas del sector en el reciclaje textil
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
TEXLIMCA SA DIRECTOR GENERAL 735
Registre 493 de 1206