Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

COMUNIDAD DE PESCADORES EL PALMAR

 • NIF: G46041745
 • Data d'alta del registre: 24/08/2023
 • Número de registre: 719
 • Adreça física: CL REDOLINS 7 46012 València
 • Correu electrònic: comunidad@cpelpalmar.com
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Agricultura, ramaderia, pesca
  • Cultura
  • Justícia
  • Emergències i seguretat
  • Territori i urbanisme
  • Administració i serveis públics
  • Transparència, informació i comunicació
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
  • Salut
  • Turisme
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
 • Pressupost anual: 627200
 • Data d'aprovació: 09/01/2023
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 3398523
Subvencions i ajudes Financiació privada 30000
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 7605791
30-08-2023 12:08: Reunión con la Comunidad de Pescadores del Palmar

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • COMUNIDAD DE PESCADORES EL PALMAR
 • Matèria: Situación de la veda extraordinaria para la pesca profesional de la anguila
 • Documents:

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • FRANCISCO JAVIER SENDRA MENGUAL
  • Càrrec: SA de Medi Ambient i Territori
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Cap de servei o equivalent
 • Càrrec: Cap de servei o equivalent

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
COMUNIDAD DE PESCADORES EL PALMAR PRESIDENTE . JOSE CABALLER TORRENT SECRETARIA. AMPARO ALEIXANDRE PUCHADES 727
Registre 564 de 1216