Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

Fundación Asindown

 • NIF: G96312350
 • Data d'alta del registre: 08/03/2023
 • Número de registre: 641
 • Adreça física: CL Jose María Bayarri 6 bajo 46014 València
 • Correu electrònic: administracion@asindown.org
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Fundació
 • Àmbits d'interès:
  • Inclusió i benestar social
 • Pressupost anual: 3963851
 • Data d'aprovació: 07/11/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 351530
Subvencions i ajudes Financiació privada 430000
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 404493
24-11-2022 11:11: Reunión con Asindown

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • Fundación Asindown
 • Matèria: Presentación y toma de contacto con la Asociación Asindown, que da traslado en la reunión de los proyectos trabajados por la asociación en materia de brecha digital
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • MARÍA MUÑOZ BLANCO
  • Càrrec: DG PER A LA LLUITA CONTRA LA BRETXA DIGITAL
03-02-2023 12:02: Reunión con D. Samuel Romero, director de proyectos y relaciones institucionales de ASINDOWN

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • Fundación Asindown
 • Matèria: Seguimiento subvenciones Pla IRTA
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • LAURA SOTO FRANCES
  • Càrrec: ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL
03-05-2024 10:05: Reunión con la Asociación Asindown

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • Fundación Asindown
 • Matèria: - Campaña del día mundial del SD y posibilidad de incluirla en los centros educativas. - Propuesta formativa para el profesorado en colaboración con el Ajuntament de Valencia y ayuda para su difusión y posible acreditación. - Propuesta de formación/asesoramiento a centros educativos en materia de inclusión educativa para alumnado con discapacidad intelectual.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • MARIA DEL ROSARIO ESCRIG LLINARES
  • Càrrec: DG d'Innovació i Inclusió Educativa
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Altres

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
FUNDACION ASINDOWN Presidente 634
Registre 743 de 1370