Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

Intersindical Stas

 • NIF: G96109558
 • Data d'alta del registre: 02/03/2023
 • Número de registre: 632
 • Adreça física: CL Juan de mena 22 bajo 46008 València
 • Correu electrònic: stas@intersindical.org
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Sindicats, associacions i col·legis professionals
 • Àmbit d'actuació: Societat profesional
 • Àmbits d'interès:
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
 • Pressupost anual: 422264
 • Data d'aprovació: 18/04/2024
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 4500
05-04-2023 11:04: Reunión con Intersindical, Farmamundi y la Directora General del Instituto Valenciano de las Mujeres

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • Intersindical Stas
 • Matèria: Presentació del projecte de FARMAMUNDI d'atenció integral a dones víctimes de MGF
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUBEN SANCHO MARTINEZ
  • Càrrec: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
MORENO MARTIN, RUBEN responsable de accion sindical 626
Registre 660 de 1280