Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO

 • NIF: G81312001
 • Data d'alta del registre: 16/03/2022
 • Número de registre: 76
 • Adreça física: CL Estébanez Calderón 3 5 28020 Madrid
 • Correu electrònic: info@ecovidrio.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Altres
 • Àmbits d'interès:
  • Empresa i competència
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
 • Pressupost anual: 80000000
 • Data d'aprovació: 18/12/2023
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
12-09-2023 10:09: Presentación representantes de Ecovidrio

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO
 • Matèria: Los representantes de Ecovidrio se dan a conocer al Director General para felicitarle por su reciente nombramiento
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
SOCIEDAD ECOLOGICA PARA EL RECICLADO DE LOS ENVASES DE VIDRIO Directora de Operaciones y Finanzas 77
Registre 359 de 1216