Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

FEDERACION DE FAMILIAS NUMEROSAS DE LA CV, FANUCOVA

 • NIF: G12650925
 • Data d'alta del registre: 07/02/2023
 • Número de registre: 607
 • Adreça física: CL CRONISTA CARRERES 11 2C 46003 València
 • Correu electrònic: info@familiasnumerosascv.org
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Educació i formació
  • Inclusió i benestar social
  • Familia, infància i majors
 • Pressupost anual: 83855
 • Data d'aprovació: 07/05/2022
 • Volum de negoci imputable: 1
 • Import global: 14834
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 72724
09-02-2023 11:02: Reunión con FANUCOVA y el Director General de Igualdad en la Diversidad

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FEDERACION DE FAMILIAS NUMEROSAS DE LA CV, FANUCOVA
 • Matèria: Propuesta Ley Valenciana Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias y la Ley de Familias Estatal y su vinculación con las familias numerosas
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUBEN SANCHO MARTINEZ
  • Càrrec: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS CDAD. VALENCIANA PRESIDENTA 601
Registre 728 de 1322