Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

TRL Plus, SL

 • NIF: B67643312
 • Data d'alta del registre: 03/02/2023
 • Número de registre: 603
 • Adreça física: CL MONESTIR DE POBLET 24 AB 46015 València
 • Correu electrònic: lmorro@trl.plus
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat de responsabilitat limitada
 • Àmbits d'interès:
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
 • Pressupost anual: 100000
 • Data d'aprovació: 31/12/2022
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
16-02-2023 12:02: Reunión presentación TRL+

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • TRL Plus, SL
 • Matèria: Reunión con la Empresa TRL Plus y la Directora Territorial de Valencia de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Presentación de la empresa TRL Plus, dando a conocer los servicios que prestan en materia de transferencia tecnológica.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SONIA TIRADO GONZÁLEZ
  • Càrrec: DG D'INNOVACIÓ
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Altres

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
TRL PLUS SL CONSEJERO DELEGADO 596
Registre 0 de 0