Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

INICIATIVA DE APOYO A MINORIAS SOCIALES ONG

 • NIF: G54827951
 • Data d'alta del registre: 26/01/2023
 • Número de registre: 581
 • Adreça física: CL GENERAL BONANZA 1 03008 Alacant/Alicante
 • Correu electrònic: iniciativaaminorias@gmail.com
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Cooperació
  • Cultura
  • Educació i formació
  • Habitatge
  • Participació i ciutadania
  • Treball i ocupació
  • Inclusió i benestar social
  • Esports i temps lliure
  • Medi ambient
  • Joventut
  • Familia, infància i majors
 • Pressupost anual: 10000
 • Data d'aprovació: 04/01/2023
 • Volum de negoci imputable: 1
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 40510
09-03-2023 10:03: Reunión con Apoyo a Minorías

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • INICIATIVA DE APOYO A MINORIAS SOCIALES ONG
 • Matèria: Presentación de los próximos proyectos a desarrollar a cargo de la Entidad i Valoración de las ayudas disponibles para la ejecución de los mismos
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUBEN SANCHO MARTINEZ
  • Càrrec: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
INICIATIVA DE APOYO A MINORIAS SOCIALES ONG presidenta 576
Registre 801 de 1370