Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

QUIMACOVA

 • NIF: G97339535
 • Data d'alta del registre: 21/02/2022
 • Número de registre: 6
 • Adreça física: CL HERNÁN CORTÉS 4 46004 València
 • Correu electrònic: info@quimacova.org
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Associacions comercials i empresarials
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Cooperació
  • Empresa i competència
  • Educació i formació
  • Justícia
  • Relacions exteriors
  • Emergències i seguretat
  • Participació i ciutadania
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Comerç i consum
  • Transparència, informació i comunicació
  • Economia i sector financer
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
  • Salut
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 350000
 • Data d'aprovació: 01/02/2024
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 6358433
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 4940112
Altres Financiació privada 330000
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 12000
30-10-2023 01:10: Reunión con representantes de la empresa Quimacova, asisten también a la reunión el SA. de Empleo y la D.G. de Formación Profesional

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • QUIMACOVA
 • Matèria: solicitud de más centros en Alicante y Valencia/ ampliar los alumnos por promoción Solicitud LABORA. más presencia del sector químico en las acciones de estudio de LABORA para promover formaciones específicas Solicitud INVASSAT. más actividades del INVASSAT para dar apoyo al riesgo químico de las empresas de nuestro sector y del resto de sectores productivos
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • DANIEL MCEVOY BRAVO
  • Càrrec: SA d'Educació
29-01-2024 11:01: Reunión con el grupo QUIMACOVA

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • QUIMACOVA
 • Matèria: El Grupo quiere presentar la importancia del sector como asociación empresarial que representa al sector químico de la Comunitat Valenciana, aportando más del 12 % del PIB Industrial, y tratar asuntos de interés para poder ejercer una colaboración proactiva por parte del grupo para mejorar la riqueza y bienestar de nuestra región, como ECO CHEMICAL SOLUTIONS by QUIMACOVA 2024, agilizar trámites para favorecer inversiones de interés y apoyo para el cumplimiento legal de las obligaciones medioambientales.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • FRANCISCO JAVIER SENDRA MENGUAL
  • Càrrec: SA de Medi Ambient i Territori
26-02-2024 11:02: Reunión con representantes de la empresa QUIMACOVA.

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • QUIMACOVA
 • Matèria: evolución de los ciclos de Química Industrial en la Formación Profesional y el éxito cosechado con la Excelencia reconocida en el ciclo superior.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSÉ ANTONIO ROVIRA JOVER
  • Càrrec: Con. Educació, Universitats i Ocupació

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
QUIMACOVA PRESIDENTE - MIGUEL BURDEOS BAÑÓ DIRECTOR - JESÚS CARRETERO LÓPEZ 6
Registre 1367 de 1370