Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

ENERGY INVESTMENT AND CONSULTANCY, S.L.

 • NIF: B98709843
 • Data d'alta del registre: 02/01/2023
 • Número de registre: 549
 • Adreça física: CL BAILEN 4 6 46007 València
 • Correu electrònic: gestiondeproyectos@nrginvestment.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat de responsabilitat limitada
 • Àmbits d'interès:
  • Territori i urbanisme
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
 • Pressupost anual: 5500000
 • Data d'aprovació: 02/01/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
18-01-2023 01:01: Projecte fotovoltaic a l'abocador d'Ontinyent

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ENERGY INVESTMENT AND CONSULTANCY, S.L.
 • Matèria: Presentació projecte d'un parc fotovoltaic a l'antic abocador d'Ontinyent. En la reunió s'ha parlat de la tramitació d'expedients d'autorització de fotovoltaiques en sòls degradats Assisteixen també representants de l'ajuntament d'Ontinyent
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • ROSA PARDO MARIN
  • Càrrec: DG DE POLÍTICA TERRITORIAL I PAISATGE
 • ENRIC JUAN ALCOCER
  • Càrrec: DG DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA
 • CELSA MONROS BARAHONA
  • Càrrec: DG DEL CANVI CLIMÀTIC
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
ENERGY INVESTMENT AND CONSULTANCY SOCIEDAD LIMITADA MARCOS JAVIER LACRUZ LOPEZ (ADMINISTRADOR) 545
Registre 784 de 1321