Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

CERMI CV

 • NIF: G97073266
 • Data d'alta del registre: 14/03/2022
 • Número de registre: 63
 • Adreça física: GV RAMÓN Y CAJAL 13 46007 València
 • Correu electrònic: cermi.cvalenciana@cermi.es
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Agricultura, ramaderia, pesca
  • Cooperació
  • Empresa i competència
  • Cultura
  • Educació i formació
  • Habitatge
  • Justícia
  • Llengua i identitat
  • Relacions exteriors
  • Emergències i seguretat
  • Participació i ciutadania
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Inclusió i benestar social
  • Comerç i consum
  • Transparència, informació i comunicació
  • Economia i sector financer
  • Esports i temps lliure
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
  • Joventut
  • Salut
  • Familia, infància i majors
  • Turisme
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 618347
 • Data d'aprovació: 11/06/2024
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 87517
Altres Financiació privada 17157
Convenis Financiació pública procedent de la Generalitat 308519
Convenis Altres fonts de finançament públic 15000
01-06-2022 09:06: Reunió amb Plataforma Dependència

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CERMI CV
  • Coordinadora de plataformas ley dependencia p.v. 39/2006
 • Matèria: Informació sobre: 1) Persones beneficiàries 2) Figura Assistent Personal 3) Compatibilitat de prestacions 4) Sensibilització. Campanyes.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • Mercé Martínez i Llopis
  • Càrrec: DG D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I AUTONOMIA PERSONAL
 • IRENE GAVIDIA MIR
  • Càrrec: SA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I SERVEIS SOCIALS
01-12-2022 09:12: Decret de Tipologies

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CERMI CV
 • Matèria: Seguiment de l'estat de tramitación del Decret del Consell, pel qual es regula la tipologia i funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del sistema públic valencià de serveis socials.
 • Número d'empremta: VICIPI/2022/006
 • Documents:: No consta informació

31-01-2023 11:01: Propuestas del CERMI CV y COCEMFE COMUNITAT VALENCIANA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA FISCAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • COCEMFE Comunitat Valenciana
  • CERMI CV
 • Matèria: Propuestas presentadas para implementación de medidas de mejora fiscal para las personas con discapacidad.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RAFAEL BENEYTO CABANES
  • Càrrec: DG DE TRIBUTS I JOC
08-03-2024 12:03: Reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI-CV

 • Tipus de reunió o contacte: Otro
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CERMI CV
 • Documents:: No consta informació

25-01-2024 11:01: Reunión con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CERMI CV
 • Matèria: _
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JAVIER CARLOS BAZAN BENITEZ
  • Càrrec: SA d'Atenció a les Víctimes i Accés Justícia
25-01-2024 11:01: Reunión con CERMI (Comite Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CERMI CV
 • Matèria: -
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • MARÍA BELÉN PULGAR GUTIÉRREZ
  • Càrrec: Dirección General de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia
20-02-2024 11:02: Reunión con el presidente de CERMI CV

 • Altres grups d'interès intervinents
  • CERMI CV
 • Matèria: Reunión de presentación institucional del presidente de CERMI CV
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUTH MARÍA MERINO PEÑA
  • Càrrec: Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
13-06-2024 10:06: Reunión con CERMI CV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CERMI CV
 • Matèria: Reunión con CERMI CV sobre políticas de Vivienda accesible y mejora en el interior de las viviendas para personas con discapacidad
 • Número d'empremta: Nº REGIA 63
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • ANA ISABEL CABALLER ALMELA
  • Càrrec: DG d'Habitatge

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
ASOC COMITE DE REPRESENTANTES DE MINUSVALIDOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PRESIDENTE 63
Registre 1316 de 1374