Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

Renovalia Energy Group SL

 • NIF: B87163820
 • Data d'alta del registre: 05/12/2022
 • Número de registre: 532
 • Adreça física: CL María de Molina 54 9 28006 Madrid
 • Correu electrònic: administracion@renovalia.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat de responsabilitat limitada
 • Àmbits d'interès:
  • Indústria i energia
 • Pressupost anual: 58261053
 • Data d'aprovació: 31/12/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
18-01-2023 12:01: Reunión con la empresa Renovalia

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • Renovalia Energy Group SL
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • ROSA PARDO MARIN
  • Càrrec: DG DE POLÍTICA TERRITORIAL I PAISATGE
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
30-10-2023 12:10: Reunión con el grupo RENOVALIA

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • Renovalia Energy Group SL
 • Matèria: Presentarse y dar a conocer sus proyectos en la CV
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • FRANCISCO JAVIER SENDRA MENGUAL
  • Càrrec: SA de Medi Ambient i Territori
 • MIGUEL ÁNGEL IVORRA DEVESA
  • Càrrec: DG d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
RENOVALIA ENERGY GROUP SL Director 528
Registre 748 de 1272