Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

IMPORTACO, S.A.

 • NIF: A46415337
 • Data d'alta del registre: 24/11/2022
 • Número de registre: 520
 • Adreça física: CL Real de Madrid Nord 81 46469 Beniparrell
 • Correu electrònic: importaco.notificaciones@importaco.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat anònima
 • Àmbits d'interès:
  • Agricultura, ramaderia, pesca
  • Empresa i competència
  • Relacions exteriors
  • Treball i ocupació
  • Economia i sector financer
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
  • Salut
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 5000
 • Data d'aprovació: 01/01/2022
 • Volum de negoci imputable: 0-99.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
02-10-2022 10:10: Ley de cambio climático y Transición Ecológica

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • IMPORTACO, S.A.
 • Matèria: Interés per conéixer les novetats que la llei de canvi climàtic i transició ecològica de la C. Valenciana per a les empreses. Donar a conéixer les accions que des de l’empresa IMPORTACO s’estan fent en polítiques de sostenibilitat.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
03-05-2023 09:05: Reunión con IMPORTACO

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • IMPORTACO, S.A.
 • Matèria: A petición de la Empresa IMPORTACO, reunión de presentación y toma de contacto para compartir sus líneas de innovación y transferencia de conocimiento.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SONIA TIRADO GONZÁLEZ
  • Càrrec: DG D'INNOVACIÓ
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
03-05-2023 09:05: Reunión con la Empresa IMPORTACO

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • IMPORTACO, S.A.
 • Matèria: A petición de la Empresa IMPORTACO, reunión de presentación y toma de contacto para compartir sus líneas de innovación y transferencia de conocimiento.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SONIA TIRADO GONZÁLEZ
  • Càrrec: DG D'INNOVACIÓ
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
IMPORTACO SA Directora de Relaciones Externas y RSC 516
Registre 364 de 879