Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes

 • NIF: G73600553
 • Data d'alta del registre: 16/11/2022
 • Número de registre: 504
 • Adreça física: CL LUISA MUÑOZ 6 28019 Madrid
 • Correu electrònic: NOTIFICACIONES@CEPAIM.ORG
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Fundació
 • Àmbits d'interès:
  • Cooperació
  • Cultura
  • Educació i formació
  • Habitatge
  • Justícia
  • Emergències i seguretat
  • Participació i ciutadania
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Inclusió i benestar social
  • Joventut
  • Salut
  • Familia, infància i majors
 • Pressupost anual: 70791107
 • Data d'aprovació: 20/12/2022
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació privada 312449644
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 5457271458
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 134589749
16-05-2023 10:05: Reunión con CEPAIM

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes
 • Matèria: Barreras administrativas a las que se enfrentan las personas de origen inmigrante en la CV. Documento elaborado por las entidades que forman parte de la mesa territorial de la CV del servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica del CEDRE.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUBEN SANCHO MARTINEZ
  • Càrrec: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
FUNDACION CEPAIM ACCION INTEGRAL CON MIGRANTES DIRECTOR 497
Registre 827 de 1321