Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

COMUNIDAD VALENCIANA ACTIVA (CV ACTIVA)

 • NIF: G12977575
 • Data d'alta del registre: 11/03/2022
 • Número de registre: 58
 • Adreça física: CL CAMI PARIDERA 21 BOX 13 12122 Figueroles
 • Correu electrònic: info@cvactiva.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Associacions comercials i empresarials
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Empresa i competència
  • Educació i formació
  • Emergències i seguretat
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Comerç i consum
  • Esports i temps lliure
  • Medi ambient
  • Turisme
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 95000
 • Data d'aprovació: 01/03/2022
 • Volum de negoci imputable: 1
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 7744
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 50000
08-03-2023 12:03: Revisión borrador Decreto regulador del Turismo Activo y el Ecoturismo en la CV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • COMUNIDAD VALENCIANA ACTIVA (CV ACTIVA)
 • Matèria: Creado un grupo de trabajo de carácter técnico (con personal de la Generalitat y la Asociación CV Activa, como asociación representativa del sector) con el fin de impulsar el Proyecto de Decreto regulador del turismo activo y el ecoturismo, con fecha 15/02/2023 se les remitió un borrador inicial, al efecto de que realizaran las aportaciones que consideraran oportunas. Realizadas las aportaciones, se le emplazó a una reunión telemática el día 8/03/2023, donde fueron valoradas y discutidas, a fin de cerrar un borrador para el trámite de Información Pública.
 • Documents:

Intervinents de l'administració

PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Cap d´unitat o equivalent
 • Càrrec: Cap de servei o equivalent
 • Càrrec: Subdirector o equivalent
21-02-2024 09:02: Asociación Turismo Activo y Ecoturismo de la Comunidad Valenciana

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • COMUNIDAD VALENCIANA ACTIVA (CV ACTIVA)
 • Matèria: Presentar asociación y proyectos sostenibles
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • NURIA MONTES DE DIEGO
  • Càrrec: Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
COMUNIDAD VALENCIANA ACTIVA (CV ACTIVA) Presidente 58
Registre 1327 de 1376