Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

UBE Corporation Europe S.A.U.

 • NIF: A12381158
 • Data d'alta del registre: 21/10/2022
 • Número de registre: 467
 • Adreça física: CL El Serrallo 1 12100 Castelló de la Plana
 • Correu electrònic: s.breton@ube.com
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Empreses i grups d'empreses
 • Àmbit d'actuació: Societat anònima
 • Àmbits d'interès:
  • Indústria i energia
 • Pressupost anual: 665883000
 • Data d'aprovació: 23/03/2022
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 1150262
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 390191
15-12-2022 09:12: REUNION

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • UBE Corporation Europe S.A.U.
 • Matèria: Se ha debatido junto, con funcionarios de la GVA afectados, sobre la aplicación de las mejores técnicas disponibles y documentos BREF a la factoría de UBE en Castellón.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Cap de servei o equivalent
 • Càrrec: Subdirector o equivalent
 • Càrrec: Subdirector o equivalent
03-04-2023 09:04: Reunión UBE

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • UBE Corporation Europe S.A.U.
 • Matèria: Mejora calidad ambiental general zona Serrallo Castellón-Almassora
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • Joan Piquer Huerga
  • Càrrec: DG DE QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
25-04-2023 11:04: Reunión con UBE

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • UBE Corporation Europe S.A.U.
 • Matèria: Situación tratamitación expedientes AAI en zona El Serrallo, Castellón
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • Joan Piquer Huerga
  • Càrrec: DG DE QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
10-05-2023 12:05: Reunión con el Ayuntamiento Almassora, BP y UBE

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • UBE Corporation Europe S.A.U.
  • BP Energía España, SA
 • Matèria: Reunión con los representantes de BP y UBE (empresas polígono industrial Serrallo Almassora), representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento de Almassora y la abogacía de la Generalitat para analizar los avances en la tramitación de la ejecución de una pantalla acústica que mejore la calidad ambiental en la interfaz urbano-industrial entre el Serrallo y la zona residencia de la playa de Almassora.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
25-09-2023 09:09: UBE Corporation Europe, S.A.Unipersonal

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • UBE Corporation Europe S.A.U.
 • Matèria: Presentación de la compañía y explicación de los distintos expedientes abiertos en el centro directivo
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Cap de servei o equivalent
 • Càrrec: Cap de servei o equivalent

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
UBE CORPORATION EUROPE SA Director de Seguridad, Salud, Medioambiente, Aseguramiento de Calidad, tutela de Producto y Recursos Humanos 461
Registre 746 de 1206