Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

FUNDACIÓN HELPAGE INTERNATIONAL ESPAÑA

 • NIF: G86482130
 • Data d'alta del registre: 16/09/2022
 • Número de registre: 434
 • Adreça física: CL JAVIER FERRERO 10 28002 Madrid
 • Correu electrònic: correo@helpage.org
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Fundació
 • Àmbits d'interès:
  • Justícia
  • Participació i ciutadania
  • Administració i serveis públics
  • Inclusió i benestar social
  • Salut
  • Familia, infància i majors
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 800000
 • Data d'aprovació: 12/12/2022
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 642000
20-09-2022 09:09: REUNIÓ AMB HELPAGE

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FUNDACIÓN HELPAGE INTERNATIONAL ESPAÑA
  • FUNDACIÓN HELPAGE INTERNATIONAL ESPAÑA
 • Matèria: 1. Presentación de la fundación HelpAge International España. 2. Presentación del SEAM: qué es, a quién está dirigido, cómo funciona y objetivos. 3. Difusión del SEAM y modos de colaboración para llegar a potenciales usuarios/as. La reunió es celebra per delegació de la Vicepresidenta
 • Documents:

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUBEN SANCHO MARTINEZ
  • Càrrec: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
HELPAGE INTERNATIONAL ESPAÑA Directora y representante legal. 428
Registre 895 de 1321