Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

Asociación de Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana

 • NIF: G54414685
 • Data d'alta del registre: 26/07/2022
 • Número de registre: 408
 • Adreça física: AV Aguilera 43 03007 Alacant/Alicante
 • Correu electrònic: asocidecv@asocidecv.org
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Participació i ciutadania
  • Administració i serveis públics
  • Inclusió i benestar social
  • Esports i temps lliure
  • Joventut
  • Salut
  • Familia, infància i majors
  • Turisme
 • Pressupost anual: 323323
 • Data d'aprovació: 07/05/2022
 • Volum de negoci imputable: 0-99.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació privada 8735
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 88587
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 30894
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 196235
17-01-2023 09:01: Reunión con representantes de la Asociación ASOCIDE CV y Directora General de Diversidad Funcional y Salud Mental

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • Asociación de Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana
 • Matèria: Eliminación del programa de Ayuda personal para desarrollo de trabajo de la junta directiva y ASOCIDE CV dentro de la subvención del IRPF
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUBEN SANCHO MARTINEZ
  • Càrrec: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
ASOCIACION PERSONAS SORDOCIEGAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Presidente 401
Registre 239 de 646