Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

FONTILLES FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • NIF: G40520249
 • Data d'alta del registre: 12/07/2022
 • Número de registre: 396
 • Adreça física: CL TETUAN 6 BAJO 46003 València
 • Correu electrònic: jmam@fontilles.org
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Fundació
 • Àmbits d'interès:
  • Inclusió i benestar social
 • Pressupost anual: 8951000
 • Data d'aprovació: 18/12/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 356054544
13-07-2022 10:07: Reunión con la Fundación Fontilles

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FONTILLES FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Procesos de autorizaciones de centros
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • FRANCESC XAVIER UCEDA MAZA
  • Càrrec: SA DE PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA
17-10-2022 12:10: REUNIÓ AMB FONTILLES

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FONTILLES FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: - Interés a preparar la documentació relativa a l'atenció de persones amb trastorn de l'espectre autista i indiquem les nostres consideracions que es poguera veure afectat el procés d'autorització i la inquietud quant a la convivència de dos col·lectius diferents. I podem facilitar solucions a aquesta convivència, que els exposarem en la reunió. - Per a donar compliment a les indicacions de la Conselleria, ens seria molt útil que ens ajudaren en: 1.- La manera de sol·licitar 22 places per a tendir a persones de trastorn d'espectre autista, això és, com articulem la sol·licitud en el procediment obert, segons la resolució del 21 de juny de 2022, i 2.- Orientació quant a un model terapèutic, per a incorporar-lo a la sol·licitud de places, la qual cosa ens seria de summa utilitat i suposaria un considerable estalvi de temps. - Agrairíem que ens pogueren facilitar totes dues qüestions per a, com més prompte millor, continuar amb el procés de sol·licitud d'adjudicació de places en la manera que se'ns ha indicat.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • ELENA ALBERT ROBERTO
  • Càrrec: DG DE DIVERSITAT FUNCIONAL I SALUT MENTAL
13-03-2023 09:03: Visita Fundación Fontilles

 • Altres grups d'interès intervinents
  • FONTILLES FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Documents:: No consta informació

09-11-2023 12:11: Reunión Fundación Fontilles - Delegación Presidente de la Generalitat

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FONTILLES FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Presentación de la Fundación
 • Documents:: No consta informació

22-05-2024 12:05: Reunión Fundación Fontilles

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • FONTILLES FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Comunicar situación actual de los centros "Centro Geriátrico Borja" y "Centro de Diversidad Funcional - Sanatorio San Francisco de Borja"
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • EMILIO ARGÜESO TORRES
  • Càrrec: SA del Sistema Sociosanitari

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
FONTILLES FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA direccion general 388
Registre 982 de 1370