Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • NIF: G46199311
 • Data d'alta del registre: 10/03/2022
 • Número de registre: 48
 • Adreça física: PZ CONDE DE CARLET 3 46003 València
 • Correu electrònic: secretariageneral@cev.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Associacions comercials i empresarials
 • Àmbit d'actuació: Altres
 • Àmbits d'interès:
  • Agricultura, ramaderia, pesca
  • Cooperació
  • Empresa i competència
  • Cultura
  • Educació i formació
  • Habitatge
  • Justícia
  • Llengua i identitat
  • Relacions exteriors
  • Emergències i seguretat
  • Participació i ciutadania
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Inclusió i benestar social
  • Comerç i consum
  • Transparència, informació i comunicació
  • Economia i sector financer
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
  • Salut
  • Familia, infància i majors
  • Turisme
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 2982151
 • Data d'aprovació: 08/06/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 837366
Convenis Altres fonts de finançament públic 15000
Convenis Altres fonts de finançament públic 293450
Altres Altres fonts de finançament públic 40218
Altres Financiació privada 1337037
11-10-2023 12:10: Confederación Empresarial de la CV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Traslado de la complejidad de aplicación por parte de las empresas de determinados artículos de la Ley de Residuos y de la Ley de Cambio Climático.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
17-10-2023 05:10: Reunión con la CEV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Presentación Comisiones de trabajo de la CEV
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
  • Càrrec: SA d'Infraestructures i Transports
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
20-10-2023 09:10: Reunión con la CEV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Presentación Comisión de trabajo de Infraestructuras y Urbanismo
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
  • Càrrec: SA d'Infraestructures i Transports
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
20-10-2023 11:10: Reunión con la CEV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Presentación Comisión de trabajo de la CEV sobre Logística y Transporte
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
  • Càrrec: SA d'Infraestructures i Transports
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
29-11-2023 09:11: COMISIONES CON LA CEV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Asistencia a reuniones con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana a Comisiones conjuntas de "Infraestructuras y Urbanismo y de "Transporte y Logística"
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
  • Càrrec: SA d'Infraestructures i Transports
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
08-02-2024 01:02: Reunión con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • MARCIANO GÓMEZ GÓMEZ
  • Càrrec: Conselleria de Sanitat
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
03-10-2023 01:10: Reunión con la Confederación Empresarial Valenciana

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: 1.-Ley de Acompañamiento 2.- Comisión de trabajo de medioambiente de la CEV y temas de interés empresarial
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • FRANCISCO JAVIER SENDRA MENGUAL
  • Càrrec: SA de Medi Ambient i Territori
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
11-03-2024 11:03: Reuión con la CEV y Representantes de la Asociación Empresarial Veterinarios de Valencia

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: • 1. Propuestas sobre la ley 2/2023 de 13 de marzo de la Generalitat Valenciana, sobre protección, bienestar y tenencia de animales de compañía. • 2. Dar a conocer la problemática para las empresas veterinarias que está originado el Real Decreto 666/2023 de 18 de julio por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. • 3. Consejo asesor y consultivo en materia de protección de animales de compañía. • 4. Propuestas de mejoras en relación a los animales de compañía y mejoras que beneficien el trabajo en los centros veterinarios.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RAÚL MÉRIDA GORDILLO
  • Càrrec: DG de Medi natural i Animal
 • FRANCISCO JAVIER SENDRA MENGUAL
  • Càrrec: SA de Medi Ambient i Territori
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESIDENTE 48
Registre 527 de 1216