Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • NIF: G46199311
 • Data d'alta del registre: 10/03/2022
 • Número de registre: 48
 • Adreça física: PZ CONDE DE CARLET 3 46003 València
 • Correu electrònic: secretariageneral@cev.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Associacions comercials i empresarials
 • Àmbit d'actuació: Altres
 • Àmbits d'interès:
  • Agricultura, ramaderia, pesca
  • Cooperació
  • Empresa i competència
  • Cultura
  • Educació i formació
  • Habitatge
  • Justícia
  • Llengua i identitat
  • Relacions exteriors
  • Emergències i seguretat
  • Participació i ciutadania
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Inclusió i benestar social
  • Comerç i consum
  • Transparència, informació i comunicació
  • Economia i sector financer
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
  • Salut
  • Familia, infància i majors
  • Turisme
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 2982151
 • Data d'aprovació: 08/06/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 837366
Convenis Altres fonts de finançament públic 15000
Convenis Altres fonts de finançament públic 293450
Altres Altres fonts de finançament públic 40218
Altres Financiació privada 1337037
11-10-2023 12:10: Confederación Empresarial de la CV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Traslado de la complejidad de aplicación por parte de las empresas de determinados artículos de la Ley de Residuos y de la Ley de Cambio Climático.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
17-10-2023 05:10: Reunión con la CEV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Presentación Comisiones de trabajo de la CEV
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
  • Càrrec: SA d'Infraestructures i Transports
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
20-10-2023 09:10: Reunión con la CEV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Presentación Comisión de trabajo de Infraestructuras y Urbanismo
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
  • Càrrec: SA d'Infraestructures i Transports
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
20-10-2023 11:10: Reunión con la CEV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Presentación Comisión de trabajo de la CEV sobre Logística y Transporte
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
  • Càrrec: SA d'Infraestructures i Transports
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
29-11-2023 09:11: COMISIONES CON LA CEV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 • Matèria: Asistencia a reuniones con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana a Comisiones conjuntas de "Infraestructuras y Urbanismo y de "Transporte y Logística"
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
  • Càrrec: SA d'Infraestructures i Transports
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESIDENTE 48
Registre 1028 de 1074