Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

COL·LEGI OF. D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS C.V.

 • NIF: G97457972
 • Data d'alta del registre: 12/05/2022
 • Número de registre: 322
 • Adreça física: CL LINTERNA 26 2ª PLANTA 46001 València
 • Correu electrònic: administracion@coeescv.net
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Altres organitzacions
 • Àmbit d'actuació: Societat profesional
 • Àmbits d'interès:
  • Cooperació
  • Cultura
  • Educació i formació
  • Habitatge
  • Justícia
  • Participació i ciutadania
  • Treball i ocupació
  • Inclusió i benestar social
  • Esports i temps lliure
  • Joventut
  • Salut
  • Familia, infància i majors
 • Pressupost anual: 354415
 • Data d'aprovació: 19/04/2024
 • Volum de negoci imputable: 1
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 18600
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 37995
11-07-2022 12:07: ENTREVISTA DE COEES CON LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • COL·LEGI OF. D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS C.V.
 • Matèria: 1. Nuevo concierto social en los recursos referentes a la DG de Infancia y Adolescencia. 2. Decreto de Ordenación y tipologías de Centros en lo referente a Infancia y Adolescencia 3. Instrumento de valoración del riesgo en la Comunitat Valenciana, a raíz de la presentación del DAP 360º 4. Otros temas
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • ROSA JOSEFA MOLERO MAÑES
  • Càrrec: DG. D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
23-05-2022 11:05: Al·legacions al Projecte Decret Tipologies de Centres, Serveis i Programes de Serveis Socials.

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • COL·LEGI OF. D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS C.V.
 • Matèria: Revisar i debatre les al·legacions presentades en la fase d'audiència pública del Decret.
 • Número d'empremta: VICIPI/2022/006
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
 • Càrrec: Subdirector o equivalent
 • Càrrec: Subdirector o equivalent
05-04-2023 10:04: Reunión con COEESCV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • COL·LEGI OF. D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS C.V.
 • Matèria: Participación el futuro curso de Atención Colectivo LGTBIQ+ en Personas Mayores
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUBEN SANCHO MARTINEZ
  • Càrrec: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
30-01-2024 01:01: reunión con el COEESCV, Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la CV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • COL·LEGI OF. D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS C.V.
 • Matèria: Decreto de desarrollo de la Ley de Juventud
 • Número d'empremta: VICIPI/2022/001
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • VICENTE RIPOLL GIMENO
  • Càrrec: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
COL·LEGI OFICIAL D'EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS C.V. 327
Registre 1073 de 1321