Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

Asociación Àmbit

 • NIF: G96212949
 • Data d'alta del registre: 12/05/2022
 • Número de registre: 309
 • Adreça física: CL Alta del mar 80 bajo 46024 València
 • Correu electrònic: administracion@associacioambit.org
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Participació i ciutadania
  • Inclusió i benestar social
 • Pressupost anual: 1566316
 • Data d'aprovació: 15/01/2024
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 1259293
Altres Financiació privada 307024
23-01-2023 10:01: Reunión con la Asociación Ámbit y la Directora General de Diversidad Funcional y Salud Mental

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • Asociación Àmbit
 • Matèria: Dar a conocer el Informe del Observatorio de Derechos Humanos y Prisión
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUBEN SANCHO MARTINEZ
  • Càrrec: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
Àmbit 342
Registre 1041 de 1280