Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

POLITICAL INTELLIGENCE

 • NIF: B82916651
 • Data d'alta del registre: 20/05/2022
 • Número de registre: 272
 • Adreça física: CL libertad 15 Bajo B 28004 Madrid
 • Correu electrònic: mercedes@political-intelligence.com
 • Categoria: Serveis de consultoria i assessorament
 • Subcategoria: Consultories professionals
 • Àmbit d'actuació: Societat de responsabilitat limitada
 • Àmbits d'interès:
  • Empresa i competència
  • Habitatge
  • Territori i urbanisme
  • Comerç i consum
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
  • Mobilitat i transports

CLIENT: Organització o entitat per a la qual el grup d'interés de Categoria I “Serveis de consultaria i assessorament” realitza l'activitat d'influència.

Nom NIF
MAHOU S.A. A28078202
Statkraft Development Spain S.L. B88605068
VELUX Spain S.A.U. A82477571
NESTLE ESPAÑA, S.A. A08005449
 • Pressupost anual: 1600000
 • Data d'aprovació: 31/12/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
 • Import global: 32000
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
27-10-2023 12:10: COAALI

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • POLITICAL INTELLIGENCE
  • NESTLE ESPAÑA, S.A.
 • Matèria: Presentación del proyecto piloto sobre el tratamiento y selección de residuos, aumentando el volumen de reciclado.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
POLITICAL INTELLIGENCE SL Socio Director 272
Registre 860 de 1191