Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

PROVIA

 • NIF: G03115409
 • Data d'alta del registre: 03/03/2022
 • Número de registre: 24
 • Adreça física: CL REYES CATOLICOS 31 4-A 03003 Alacant/Alicante
 • Correu electrònic: PROVIA@PROVIA.ES
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Sindicats, associacions i col·legis professionals
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Habitatge
  • Territori i urbanisme
  • Turisme
 • Pressupost anual: 231732
 • Data d'aprovació: 07/06/2022
 • Volum de negoci imputable: 1
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 25000
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 18029
06-11-2023 10:11: Reunión con FEPROVA y PROVIA

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • PROVIA
  • FEPROVA
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SALOMÉ PRADAS TEN
  • Càrrec: Con. Medi Ambient, Aigua, Infraestruc. i Territ.
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
02-10-2023 11:10: Apartamentos turísticos

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • PROVIA
 • Matèria: Situación sector
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • NURIA MONTES DE DIEGO
  • Càrrec: Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:
06-11-2023 10:11: Reunión con FEPROVA y PROVIA

 • Altres grups d'interès intervinents
  • PROVIA
 • Matèria: Situación del sector
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SALOMÉ PRADAS TEN
  • Càrrec: Con. Medi Ambient, Aigua, Infraestruc. i Territ.
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
ASOCIACION DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE SECREATRIO GENERAL 24
Registre 1299 de 1321