Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.

 • NIF: G42997767
 • Data d'alta del registre: 02/03/2022
 • Número de registre: 21
 • Adreça física: PZ MUSICO FAYOS 9 23 46025 València
 • Correu electrònic: presidente.cv@movea.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Sindicats, associacions i col·legis professionals
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 22000
 • Data d'aprovació: 20/12/2023
 • Volum de negoci imputable: 0-99.999€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
0
23-10-2023 09:10: Reunión con MOVEA CV

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ASOCIACIACION PROFESIONAL DE LA MOVILIDAD C.V.
 • Matèria: Presentación de la Asociación
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JOSE VICENTE DOMINE REDONDO
  • Càrrec: SA d'Infraestructures i Transports
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
MOVEA CV Presidente de la asociación. 21
Registre 1186 de 1206