Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ

 • NIF: G12022687
 • Data d'alta del registre: 17/02/2022
 • Número de registre: 2
 • Adreça física: RD CIRCUNVALACIÓN 186 12003 Castelló de la Plana
 • Correu electrònic: oscargaspar@ascer.es
 • Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
 • Subcategoria: Associacions comercials i empresarials
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Empresa i competència
  • Educació i formació
  • Habitatge
  • Relacions exteriors
  • Territori i urbanisme
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Comerç i consum
  • Economia i sector financer
  • Indústria i energia
  • Medi ambient
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 2837000
 • Data d'aprovació: 11/12/2023
 • Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 1099521
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 117495
Contractes Financiació privada 1200000
18-01-2023 09:01: Reunión ASCER

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ
 • Matèria: Desbloqueo línea eléctrica en polígono industrial de Nules, en tramitación desde hacía más de 10 años, soterrada, para viabilidad inversiones industriales de varios sectores en la zona.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • Joan Piquer Huerga
  • Càrrec: DG DE QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL
17-10-2023 04:10: Reunión con ASCER

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ
 • Matèria: Darse a conocer como asociación
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • NURIA MONTES DE DIEGO
  • Càrrec: Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
06-10-2023 12:10: Reunión con la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos

 • Altres grups d'interès intervinents
  • ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ
 • Matèria: Situación del sector
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • SALOMÉ PRADAS TEN
  • Càrrec: Con. Medi Ambient, Aigua, Infraestruc. i Territ.
17-10-2023 05:10: Reunión con ASCER (asociación española de fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos)

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ
 • Matèria: Presentación asociación y situación del sector
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUTH MARÍA MERINO PEÑA
  • Càrrec: Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública
14-05-2024 10:05: Reunión con ASCER

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ASCER-ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJ
 • Matèria: Plazo de resolución de expedientes AAI y ejecución de inversiones por parte de los asociados.
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • JORGE BLANCO COLL
  • Càrrec: DG de Qualitat i Educació Ambiental

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
ASCER Presidente: D. Vicente Manuel Nomdedeu Lluesma 2
Registre 1375 de 1376