Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre

ASFANA FAMILIES NOMBROSES

 • NIF: G97306989
 • Data d'alta del registre: 07/04/2022
 • Número de registre: 144
 • Adreça física: AV PAIS VALENCIA 62 BAJO 46117 Bétera
 • Correu electrònic: admin@asfana.org
 • Categoria: Organitzacions no governamentals
 • Subcategoria: Fundacions i associacions
 • Àmbit d'actuació: Associació
 • Àmbits d'interès:
  • Cultura
  • Educació i formació
  • Habitatge
  • Justícia
  • Emergències i seguretat
  • Participació i ciutadania
  • Treball i ocupació
  • Administració i serveis públics
  • Inclusió i benestar social
  • Comerç i consum
  • Transparència, informació i comunicació
  • Economia i sector financer
  • Esports i temps lliure
  • Medi ambient
  • Joventut
  • Salut
  • Familia, infància i majors
  • Turisme
  • Tecnologia, universitat, investigació i innovació
  • Mobilitat i transports
 • Pressupost anual: 148793
 • Data d'aprovació: 14/06/2023
 • Volum de negoci imputable: 100.000-499.999€
 • Import global: 1
Tipus d'aportació Font o procedència de les quanties Import finançament
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 7195209
Subvencions i ajudes Financiació pública procedent de la Generalitat 55868
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 1016
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 2200
Subvencions i ajudes Altres fonts de finançament públic 1999
17-02-2023 10:02: Reunión con ASFANA

 • Tipus de reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
 • Altres grups d'interès intervinents
  • ASFANA FAMILIES NOMBROSES
 • Matèria: Celebración XX Aniversario y Ley Familias
 • Documents:: No consta informació

Intervinents de l'administració

ALT CÀRREC:
 • RUBEN SANCHO MARTINEZ
  • Càrrec: SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT
PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC:

REPRESENTANT: Persona que actua en nom d'un grup d'interés davant el Registre, realitzant la inscripció, l'actualització de dades, l'esmena en el seu cas o la sol·licitud de baixa. En la pràctica és qui utilitza l'aplicació RÈGIA.

Cognoms, Nom Càrrec Número de registre
ASFANA FAMILIES NOMBROSES PRESIDENTE 146
Registre 1175 de 1322